TANGO ARGENTYŃSKIE


Karnety miesięczne: 

Karnet miesięczny na 4 lekcje + 4 praktyki - 144 zł

Karnet miesięczny plus na 4 lekcje + 4 praktyki + 4 zajęcia z techniki 228

Karnet na 4 zajęcia z techniki - 144 zł

Karnet na 4 zajęcia z milongi – 144 zł

Karnet na kurs P+Z na 4 zajęcia, 4 techniki i 4 praktyki 228 zł

Karnet  Tango Open (nielimitowany wstęp na wszystkie kursy tanga na poziomie zbliżonym lub niższym od kursu głównego, zajęcia z techniki, kurs lub warsztaty milongi/tango walca/show, stretching dla tancerzy, praktyki i milongi w ciągu czterech kolejnych 4 tygodni) 350 zł

 

Karnety dwumiesięczne: 

Karnet dwumiesięczny na 8 lekcji + 8 praktyk 256 zł

Karnet dwumiesięczny plus na 8 lekcji + 8 praktyk + 8 zajęć z techniki 416

Karnet  Tango Open (nielimitowany wstęp na wszystkie kursy tanga na poziomie zbliżonym lub niższym od kursu głównego, zajęcia z techniki, kurs lub warsztaty milongi/tango walca/show, stretching dla tancerzy, praktyki i milongi w ciągu czterech kolejnych 8 tygodni) 650zł

 

Karnety półroczne:

Karnet półroczny na 24 lekcje + 120 praktyk 650

(wstęp wolny na wszystkie praktyki)

Karnet półroczny plus na 24 lekcje + 120 praktyk + 24 zajęcia z techniki 1050

(wstęp wolny na wszystkie praktyki)

Karnet  Tango Open (nielimitowany wstęp na wszystkie kursy tanga na poziomie zbliżonym lub niższym od kursu głównego, zajęcia z techniki, kurs lub warsztaty milongi/tango walca/show, stretching dla tancerzy, praktyki i milongi w ciągu czterech kolejnych 24 tygodni) 1600 zł

 

Pojedyncze zajęcia i karnety na kursy specjalne:

Pojedyncza lekcja 45 zł

Pojedyncza praktyka/milonga 12 zł

Pojedyncza praktyka z instruktorem 12 zł 

 

 

Cennik dla posiadaczy kart:

MULTISPORT, OkSystem

Pojedyncze zajęcia (lekcja, technika, praktyka, milonga) - dopłata 5 zł (limit 1 zajęcia dziennie)

Drugie i kolejne zajęcia w tym samym dniu 15 zł.

Karnet na kurs P+Z
karnet z kaucją na 4 zajęcia, 4 techniki i 4 praktyki 210 zł (za każde wykorzystane zajęcia zwracamy 12,50 zł)

 

FitProfit

Pojedyncze zajęcia (lekcja, technika, praktyka, milonga) ) - bez dopłat (limit 1 zajęcia dziennie)

Drugie i kolejne zajęcia w tym samym dniu 15 zł.

Karnet na kurs P+Z
karnet z kaucją na 4 zajęcia, 4 techniki i 4 praktyki 210 zł (za każde wykorzystane zajęcia zwracamy 17,50 zł)

 

Lekcje indywidualne:

 Koszt 120 zł za 1h od osoby lub pary, za każdą następną parę +40 zł.

 Istnieje możliwość stworzenia własnej grupy po uzgodnieniu terminu 

Lekcje indywidualne z Tomaszem Potockim lub Moniką Przyborowską (tango argentyńskie) - 150 zł za 1h od osoby lub pary, za każdą następną parę +50 zł.

Lekcje z parą instruktorów: Tomasz Potocki i Monika Przyborowska 190 zł za 1h od pary, za każdą następną parę +50 zł.

Choreografie ślubne 120 zł za 1h z dowolnym instruktorem.

 

Stretching dla tancerzy

Karnet miesięczny na 4 zajęcia 60 zł

Karnet miesięczny na 8 zajęć 80 zł

pojedyncze zajęcia 30 zł

 

 

Zniżki (tylko karnety miesięczne na kurs podstawowy)

 

10% dla studentów i uczniów

15% dla posiadaczy karty euro<26

dla grup zorganizowanych: powyżej 10 osób - 15%


Zniżki nie sumują się!

 


Płatność gotówką, kartą bądź przelewem.