Kurs tanga dla początkujących P+Z

Zajęcia prowadzone według naszego autorskiego systemu, w którym każdy początkujący ma na zajęciach swojego asystenta z bardziej zaawansowanej grupy, dzięki czemu nauka przebiega nawet trzykrotnie szybciej. Integralną częścią kursu są zajęcia z techniki. 

Terminy:

lekcja: piątek 19:00

technika: wtorek 19.00

praktyka: do wyboru w dowolny dzień tygodnia

Ceny: 

Karnet miesięczny na 4 lekcje + techniki + 4 praktyki 240 zł

Multisport: 

Karnet z kaucjąna 4 lekcje + techniki + 4 praktyki - 240 zł (za każde wykorzystane zajęcia zwracamy 15 zł, limit 1 zajęcia dziennie)

Fitprofit: (w miarę wolnych miejsc) 

dopłata 5 zł do zajęć

Karnet Tango open - bez dopłat

Rezerwacja miejsca na kursie następuje po opłaceniu karnetu. 

Zapisy w recepcji Akademii (osobiście, telefonicznie lub mailem). 

Zapraszamy