Kurs milongi od podstaw.

Zajęcia w poniedziałki o g. 19.00, rozpoczęcie kursu 1 października, zakończenie 17 grudnia. Kurs trzymiesięczny (12 zajęć). 

Częścią kursu jest praktyka milongi w soboty w godzinach 16:00 - 18:00. 

Ceny: 

Karnet miesięczny na 4 lekcje + 4 praktyki 152 zł

Karnet dwumiesięczny na 8 lekcji + 8 praktyk 272 zł

Karnet trzymiesięczny na 12 lekcji i 12 praktyk 400 zł

Pojedyncze zajęcia (w miarę wolnych miejsc, pierwszeństwo w zapisach mają osoby z karnetami) 49 zł

Multisport: 

Karnet z kaucją na 4 zajęcia i 4 praktyki  - 152 zł (za każde wykorzystane zajęcia zwracamy 14 zł, limit 1 zajęcia dziennie)

 

Fitprofit: (w miarę wolnych miejsc) 

dopłata 5 zł do zajęć

Karnet Tango open - bez dopłat

Rezerwacja miejsca na kursie następuje po opłaceniu karnetu. 

Zapisy w parach lub solo w recepcji Akademii. 

Zapraszamy

 

Tango Show

Zajęcia w piątki o g. 21.00, start 19 października, zakończenie 16 listopada (2 listopada nie ma zajęć)

Ceny: 

Karnet miesięczny na 4 lekcje + 4 praktyki - 152 zł

Multisport: 

Karnet z kaucją na 4 zajęcia i 4 praktyki  - 152 zł (za każde wykorzystane zajęcia zwracamy 14 zł, limit 1 zajęcia dziennie)

Fitprofit: (w miarę wolnych miejsc) 

dopłata 5 zł do zajęć

Karnet Tango open - bez dopłat

Rezerwacja miejsca na kursie następuje po opłaceniu karnetu. 

Zapisy wyłącznie w parach w recepcji Akademii.